Kìm bấm cos tay HD102 PADATOOLS

150.000₫

Giá gốc: 200.000₫

Kìm bấm cos tay HD102 PADATOOLS

Kìm bấm cos tay HD102 PADATOOLS

Mã Hàng: HD102
Phạm vi ép: DIN 0.5 ,1, 1.5 , 2.5 , 4 ,6 ,10 mm2

Sản phẩm mới nhất

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay MHP20 PADA

Giá khuyến mại 8.700.000₫

Giá cũ: 11.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH60 PADA

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH70 PADA

Giá khuyến mại 4.450.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH80 PADA

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫