Kìm bấm cos tay HD 16L Dalushan

190.000₫

Giá gốc: 250.000₫

Kìm bấm cos tay HD 16L Dalushan

Kìm bấm cos tay HD 16L Dalushan

Mã Hàng: HD-16L
Phạm vi ép: 1.25-1.5 2-2.5-5.5-68-10 14-16

Sản phẩm mới nhất

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay MHP20 PADA

Giá khuyến mại 8.700.000₫

Giá cũ: 11.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH60 PADA

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH70 PADA

Giá khuyến mại 4.450.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH80 PADA

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫