Máy mài cầm tay

Máy mài cầm tay

Máy mài góc Bosch GWS6100
Máy mài góc Makita 9553HN