SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Sale
Kìm cắt cáp thủy lực YP 85

Giá khuyến mại 3.600.000₫

Giá cũ: 4.600.000₫

Sale
Kìm cắt cáp thủy lực YP 95

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH60 PADA

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH70 PADA

Giá khuyến mại 4.450.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH80H PADA

Giá khuyến mại 17.000.000₫

Giá cũ: 21.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH100A PADA

Giá khuyến mại 28.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH80 PADA

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫

Sale
Máy Cắt Đột Uốn Liên Hợp CHY150

Giá khuyến mại 30.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy Cắt Đột Uốn Liên Hợp CHY200

Giá khuyến mại 32.000.000₫

Giá cũ: 35.000.000₫