SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Sale
Kìm cắt cáp thủy lực YP 85

Giá khuyến mại 3.600.000₫

Giá cũ: 4.600.000₫

Sale
Kìm cắt cáp thủy lực YP 95

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH60

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH70

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH80H

Giá khuyến mại 15.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH100A

Giá khuyến mại 28.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH80

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫

Sale
Máy Cắt Đột Uốn Liên Hợp CHY150

Giá khuyến mại 30.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy Cắt Đột Uốn Liên Hợp CHY200

Giá khuyến mại 32.000.000₫

Giá cũ: 35.000.000₫