MÁY GIA CÔNG

Sale
Máy Gia Công Thanh Cái DHY150

Giá khuyến mại 26.500.000₫

Giá cũ: 35.000.000₫

Sale
Máy gia công thanh cái DHY200

Giá khuyến mại 29.300.000₫

Giá cũ: 40.000.000₫

Sale
Máy gia công thanh cái DHY401

Giá khuyến mại 38.000.000₫

Giá cũ: 45.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH200A PADA

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 60.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH100A PADA

Giá khuyến mại 28.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH80 PADA

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay MHP20 PADA

Giá khuyến mại 8.700.000₫

Giá cũ: 11.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH60 PADA

Giá khuyến mại 3.100.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH70 PADA

Giá khuyến mại 4.450.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy uốn ống thủy lực SYW3

Giá khuyến mại 9.200.000₫

Giá cũ: 10.500.000₫

Sale
Máy cắt thanh đồng cái CWC150

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy cắt thanh đồng cái CWC 200V

Giá khuyến mại 4.900.000₫

Giá cũ: 5.500.000₫

Sale
Máy đột thủy lực bằng tay SYK15

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy đột thủy lực bằng tay SYK8B

Giá khuyến mại 1.600.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực cầm tay SYK8A

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Bộ đột thủy lực bằng tay SYK15

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Bộ đột thủy lực bằng tay SYK8B

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Bộ Máy Đột Thủy Lực CH70 và Bơm điện thủy lực DB075S1 PADA

Giá khuyến mại 10.900.000₫

Giá cũ: 15.000.000₫

Sale
Bộ Máy Đột Lỗ Thủy Lực CH60 Bơm Tay PADA

Giá khuyến mại 5.450.000₫

Giá cũ: 7.500.000₫