MÁY GIA CÔNG

Sale
Máy Gia Công Thanh Cái DHY150

Giá khuyến mại 28.000.000₫

Giá cũ: 35.000.000₫

Sale
Máy gia công thanh cái DHY200

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 40.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH200A

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 60.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH100A

Giá khuyến mại 28.000.000₫

Giá cũ: 32.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH80

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 18.000.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực cầm tay MHP20

Giá khuyến mại 9.800.000₫

Giá cũ: 11.500.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH60

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực CH70

Giá khuyến mại 4.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy uốn ống thủy lực SYW3

Giá khuyến mại 9.200.000₫

Giá cũ: 10.500.000₫

Sale
Máy cắt thanh đồng cái CWC150

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Sale
Máy cắt thanh đồng cái CWC 200V

Giá khuyến mại 4.900.000₫

Giá cũ: 5.500.000₫

Sale
Máy đột thủy lực bằng tay SYK15

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Máy đột thủy lực bằng tay SYK8B

Giá khuyến mại 1.600.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Máy đột lỗ thủy lực cầm tay SYK8A

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Bộ đột thủy lực bằng tay SYK15

Giá khuyến mại 3.800.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Sale
Bộ đột thủy lực bằng tay SYK8B

Giá khuyến mại 1.800.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Sale
Bộ máy đột lỗ thủy lực CH60 bơm tay

Giá khuyến mại 5.990.000₫

Giá cũ: 7.500.000₫